Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đàm Thị Quỳnh Liên (phó trưởng khoa Phụ-Ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại-Phụ

Chuyên khoa : Hiếm muộn, Phụ Khoa, Ngoại-Phụ

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0