Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS. Cung Thị Thu Thủy (BS khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Phụ Khoa, Bệnh lý cổ tử cung

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0