Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Công Nhiệm (nguyên Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BVĐK Bắc Giang

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0