Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Trịnh Công Định

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Ung Bướu (điều trị tia xạ)

Chuyên khoa : Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ), Ung bướu

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1987

Phí khám : 150.000 đ