Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Chu Văn Long (Phó phòng điều dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều dưỡng

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Chấn thương chỉnh hình hàm mặt, Chấn thương chỉnh hình cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0