Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Chu Thị Phí Nga (phó trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Da liễu, Tâm lý

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0