Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

TS. Nguyễn Tiến Chung (p. Trưởng khoa Cơ - Xương - Khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1987

Phí khám : 150.000 đ