Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Chu Minh Hà (Nguyên Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện E TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 32 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Thị Huyền

  5

 • Nông Thị Khánh Vân

  5

 • Phạm Thị Nhung

  5

 • Nguyễn Thế Chung

  5

 • Nguyen Camloan

  5

 • Tran Thị Thanh hoa

  5