Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Chu Minh Hà (Trưởng khoa Nội tộng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0