Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Văn Chủ (Trưởng khoa Giải phẫu bệnh-Tế bào)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Giải phẫu bệnh-tế bào

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0