Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Trần Thị Chi Mai (Trưởng khoa Hóa sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Sinh Hóa

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị Thu

    5