Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Cao Thị Vân Anh (Phụ trách khoa điều trị Tai - Mũi - Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0