Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Bùi Tuấn Anh (BS khoa Chấn thương chỉnh hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0