Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

DSCK1. Bùi Thị Thu Hằng (Trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0