Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Bùi Thanh Huyền (Khoa Thận - Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1957

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0