Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Bùi Thế Khuê (Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0