Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Bùi Thị Dương Thảo ( phó trưởng khoa Thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thăm Dò Chức Năng

Chuyên khoa : Sản khoa, Khoa Thăm dò chức năng, Tim mạch - Chuyển hóa, Ung bướu

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0