Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Bùi Mai Hương (p.Trưởng Khoa Nội I)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0