Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths. Bùi Kim Cương (Phó trưởng khoa Ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Ngoại

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thận - Tiết niệu, Cơ xương khớp

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0