Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Bùi Hữu Quang ( Phụ Trách Khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0