Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2 Bùi Hoàng Thảo (P.Phòng CTXH)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiết niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0