Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Bùi Huy Mạnh (BS khoa cơ - xương - khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0