Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Bùi Hạnh Tâm

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp, Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BVĐK Vinmec

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5