Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS Bùi Hạnh Tâm

4

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp, Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BVĐK Vinmec

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Đình Chinh

  5

 • Nguyen Huyen Mai

  1

 • Thắng Nguyễn Trần

  5

 • Vu Quang

  5