Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đinh Thị Bảo Lâm (P.trưởng khoa Đột quỵ-Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đột quỵ-Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Thần kinh, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0