Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Bạch Minh Tiến (Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Chuyên khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm mỹ

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0