Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Bùi Ánh Tuyết (Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội soi thăm dò chức năng

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0