Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Bùi Ánh Tuyết (Trưởng khoa Nội soi thăm dò chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội soi thăm dò chức năng

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ