Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths Phan Hồng Sáng ( PK hồi sức tích cực )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1988

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0