Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Trong trường hợp bệnh nhân đăng ký tư vấn khám với một bác sĩ nào đó, nhưng không thể đăng ký được thì sẽ có các nguyên nhân sau đây.

Nguyên nhân 1: Do tình trạng nhận tư vấn khám của bác sĩ lúc đó là [Không thể nhận tư vấn]
Nguyên nhân 2: Bác sĩ đột nhiên bận không sử dụng được ứng dụng để chấp nhận đăng ký tư vấn khám mà chưa kịp thay đổi tình trạng nhận tư vấn khám trên ứng dụng.
Nguyên nhân 3: Đường truyền internet trên máy của bệnh nhân/bác sĩ không ổn định nên đăng ký khám của bệnh nhân không đến được với bác sĩ.

Trên ứng dụng, bác sĩ có 3 loại tình trạng nhận tư vấn khám như sau:

1. KHÔNG THỂ NHẬN TƯ VẤN (màu đỏ): tức là bác sĩ đang không truy cập vào tài khoản của mình trên ứng dụng
2. TẠM NGHỈ, XIN TƯ VẤN KHI THẬT CẦN THIẾT (màu vàng): tức là bác sĩ đang truy cập vào tài khoản của mình trên ứng dụng, nhưng đặt chế độ TẠM NGHỈ. Khi này bác sĩ vẫn nhận được thông báo đăng ký tư vấn khám của bệnh nhân nhưng có thể TỪ CHỐI hoặc KHÔNG TRẢ LỜI LẠI.
3. ĐANG TƯ VẤN (màu xanh): tức là bác sĩ đang truy cập vào tài khoản của mình và đang tiếp nhận đăng ký tư vấn khám.