Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Bệnh nhân có thể giới thiệu app với bạn bè bằng chức năng Chia sẻ với bạn bè.
Chọn menu [Cài đặt]
Chọn [Chia sẻ với bạn bè]
Có 2 cách thức chia sẻ:
+ Nhấn vào [Tin nhắn] để chia sẻ qua tin nhắn điện thoại bằng cách nhập số điện thoại của người nhận và gửi đi.
+ Nhấn vào [Email] để chia sẻ qua email bằng cách nhập địa chỉ email và gửi đi.