Chi tiết hướng dẫn sử dụng

(*) Nạp tiền vào tài khoản
Bệnh nhân có thể nạp tiền rất dễ dàng qua thẻ cào điện thoại, qua ATM của các ngân hàng, hay qua credit card.

1. Chọn menu [Cài đặt].
2. Chọn [Số dư và nạp tiền] sẽ hiển thị danh sách các lựa chọn nạp tiền.
3. Lựa chọn cách thức nạp tiền:
- Nhấn nút [Nạp tiền bằng thẻ cào] để nhập mã thẻ cào, số seri của thẻ. Sau đó nhấn [Nạp tiền].
- Nhấn nút [Nạp tiền qua ATM] để di chuyển đến màn hình hiển thị các ngân hàng liên kết và nạp tiền.
- Nhấn [Nạp tiền bằng credit card] để nạp tiền qua credit card

(*) Xem lịch sử giao dịch
Ngay bên dưới các lựa chọn nạp tiền sẽ là mục hiển thị danh sách lịch sử giao dịch.
Để xem chi tiết giao dịch thì bệnh nhân nhấn vào một giao dịch bất kỳ, sẽ hiển thị lên một màn hình ghi nội dung và ngày giờ giao dịch.

(*) Chuyển tiền
Bệnh nhân có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình qua tài khoản của người thân quen, hay cho bạn bè bằng cách:
Chọn menu [Cài đặt]
Chọn [Chuyển tiền]
Nhập tên đăng nhập của Tài khoản được nhận, Số tiền chuyển, Mật khẩu đăng nhập của bệnh nhân.
Nhấn Đồng ý trên màn hình Xác nhận chuyển tiền để chuyển tiền.