Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Bệnh nhân có thể xem lịch sử tư vấn khám với bác sĩ từ trước đến nay trên cả ứng dụng VOV BACSI24 và trên trang https://vovbacsi24.com/.

1.    Chọn menu [Cài đặt].
2.    Chọn [Lịch sử tư vấn] sẽ hiển thị danh sách bác sĩ đã tư vấn từ mới đến cũ.
3.    Muốn xem thông tin về cuộc tư vấn thì bệnh nhân nhấn vào bác sĩ đó để di chuyển sang màn hình Hồ sơ bệnh án. Ở màn hình này bệnh nhân có thể xem thông tin như thời gian khám, nghe lại ghi âm của cuộc khám.