Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Bệnh nhân có thể đăng ký tư vấn khám với bác sĩ trên ứng dụng VOV BACSI24 hoặc trên trang web https://vovbacsi24.com/.

(*) Tìm kiếm bác sĩ
- Bệnh nhân có thể tìm kiếm bác sĩ theo loại bệnh thường gặp bằng cách nhấn vào các mục bệnh thường gặp ở màn hình trang chủ của app.
- Nếu bệnh nhân đã biết tên bác sĩ hoặc muốn tìm kiếm các bác sĩ theo từng chuyên khoa thì bệnh nhân có thể vào nhấn vào màn hình Tìm kiếm.
Ở màn hình Tìm kiếm, bệnh nhân có thể nhập:
+ Tên bác sĩ để tìm bác sĩ theo tên,
+ Chọn chuyên khoa để tìm bác sĩ trong các chuyên khoa,
+ Nhập mức chi phí tư vấn khám để tìm kiếm bác sĩ theo chi phí
+ Nhập số thứ tự chờ để tìm các bác sĩ có số bệnh nhân chờ tư vấn thấp hoặc cao
+ Chọn tình trạng của bác sĩ trên hệ thống.

(*) Đăng ký tư vấn khám
- Sau khi tìm kiếm được bác sĩ thì bệnh nhân nhấn chọn bác sĩ đó để vào xem Thông tin của bác sĩ. Ở màn hình Thông tin của bác sĩ bệnh nhân hãy làm theo các bước sau:
+ Bước 1: nhấn vào nút [Đăng ký tư vấn khám].
+ Bước 2: hiển thị màn hình yêu cầu bệnh nhân nhập mô tả về bệnh và hình ảnh chụp chiếu về bệnh nếu có (phần mô tả này có thể không nhập cũng được).
+ Bước 3: Bệnh nhân tiếp tục nhấn vào nút [Đăng ký tư vấn khám].
+ Bước 4: Ở màn hình xác nhận đăng ký khám, bệnh nhân nhấn vào nút [Đồng ý] để gửi yêu cầu tư vấn tới bác sĩ, hoặc nhấn nút [Hủy] để hủy yêu cầu.
- Sau khi gửi đăng ký tư vấn khám thành công thì bệnh nhân sẽ nhận được thông báo Đồng ý tư vấn hoặc Từ chối tư vấn từ phía bác sĩ gửi sang. Nếu sau 5 phút mà không nhân được thông báo gì từ phía bác sĩ thì đăng ký của bệnh nhân không được đăng ký do bác sĩ bận và bệnh nhân có thể gửi lại đăng ký khám.

Chú ý:
+ Chỉ khi bệnh nhân nhận được thông báo đã đồng ý tiếp nhận đăng ký tư vấn khám từ bác sĩ sau bước 4 ở trên, thì mới bị trừ tiền trong tài khoản.
+ Nếu bệnh nhân không nhận được thông báo đồng ý từ bác sĩ hoặc nhận được thông báo từ chối từ phía bác sĩ thì sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản.
+ Sau khi bác sĩ đồng ý nhận đăng ký tư vấn khám, bệnh nhân có thể phải chờ bác sĩ gọi lại khám ngay lập tức hoặc tối đa phải chờ 6 tiếng vì có thể bác sĩ đang bận chưa vào khám được ngay.