Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Bệnh nhân có thể vào thay đổi thông tin cá nhân bằng cách vào màn hình Cài đặt mục Thông tin cá nhân. Bệnh nhân nên đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân để có thể đăng ký tư vấn khám được  cũng như cung cấp thông tin về tiền sử bệnh để bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh tốt hơn.

(*) ĐỔI MẬT KHẨU:
Chúng tôi cũng khuyến nghị bệnh nhân nên thay đổi mật khẩu định kỳ (ví dụ: 3 tháng một lần).
Để đổi mật khẩu, bệnh nhân chọn menu [Cài đặt] và chọn danh mục [Đổi mật khẩu]. Trong màn hình này, bệnh nhân nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới (2 lần) như trên màn hình và ấn nút [Cập nhật].

(*) THAY ẢNH ĐẠI DIỆN:
Nếu bệnh nhân chưa thêm ảnh đại diện, thì hệ thống sẽ dùng ảnh đại diện sẵn có trong hệ thống của chúng tôi (nhiều bệnh nhân có thể sẽ có chung ảnh đại diện). Việc cập nhật ảnh đại diện là không bắt buộc.

Thay ảnh đại diện trên ứng dụng:
1. Chọn menu [Cài đặt].
2. Ấn vào hình tròn ảnh đại diện hiện tại phía trên và chọn ảnh từ thiết bị, sau đó ấn nút [Chọn].

Thay ảnh đại diện trên máy tính:
1. Chọn menu [Tài khoản], sau đó chọn menu con [Thông tin cá nhân].
2. Ấn vào dòng chữ [Thay đổi ảnh] hoặc ấn vào hình tròn ảnh đại diện và chọn ảnh từ thiết bị, sau đó ấn nút [Chọn].