Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng VOV BACSI24 có sử dụng chức năng video call khi bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh với bệnh nhân. Để chức năng này hoạt động tốt, đòi hỏi phải có thiết bị và máy tính cấu hình cao.

(*) VỚI MÁY IPHONE
Yêu cầu thiết bị từ iPhone 5s trở lên. Phiên bản OS từ 8.0 trở lên.
Với thiết bị iPad, bệnh nhân vẫn có thể cài được ứng dụng VOV BACSI24. Máy cần từ Ipad4 trở lên.

(*) VỚI MÁY ANDROID:
Yêu cầu thiết bị từ Android OS phiên bản 5.0 trở lên.
Bộ nhớ trong (RAM) tối thiểu từ 2Gb trở lên.
Dung lượng ổ còn trống: từ 100Mb trở lên
Camera phía trước: từ 3.0 MP trở lên

(*) VỚI MÁY TÍNH CÁ NHÂN:
Với máy tính, chúng tôi yêu cầu máy tính có cấu hình mạnh và có đầy đủ camera (từ 3.0 MP trở lên) và microphone có kết nối với máy tính.
Bệnh nhân cần sử dụng các loại browser sau khi truy cập trang web vovbacsi24.com.
+ Chrome từ phiên bản 55.0 trở lên.
+ Firefox từ phiên bản 50.0 trở lên.
Ghi chú: Chúng tôi chưa hỗ trợ các loại browser khác như Internet Explorer, Safari, Opera….