Chi tiết hướng dẫn sử dụng

(*) ĐĂNG NHẬP:
Để đăng nhập, bệnh nhân cần nhập chính xác [Tên đăng nhập] và [Mật khẩu] tài khoản của mình và ấn nút [Đăng nhập].

Bệnh nhân chỉ có thể truy cập cùng một lúc trên 1 thiết bị hoặc máy tính. Nếu bệnh nhân đang đăng nhập trên 1 thiết bị, mà thực hiện đăng nhập tài khoản trên 1 thiết bị khác (smartphone hoặc máy tính) thì việc đăng nhập và sử dụng trên thiết bị trước đó sẽ bị vô hiệu hoá. Chúng tôi khuyến nghị bệnh nhân không nên truy cập vào thiết bị khác nếu đang được bác sĩ tư vấn khám bằng video call trên thiết bị đang dùng.

(*) ĐĂNG XUẤT:
1. Vào menu [Cài đặt] và bấm mục [Đăng xuất].
2. Nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ đăng xuất. Nhấn nút [Đồng ý] để đăng xuất.