Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Sau khi đã tải và cài đặt ứng dụng VOV BACSI24, nếu bệnh nhân đã có tài khoản truy cập thì bệnh nhân có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản đó.
Nếu bệnh nhân chưa có tài khoản, bệnh nhân có thể đăng ký tài khoản mới để sử dụng ứng dụng.

(*) ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI:
 + Bật app và chọn menu [Cài đặt] ở góc dưới bên phải màn hình.
 + Chọn mục [Đăng nhập] dưới danh sách.
 + Chọn mục [Đăng ký tài khoản] dưới màn hình.
 + Đọc nội dung [Điều khoản sử dụng] và nếu đồng ý, ấn nút [Tôi đồng ý].
 + Nhập tên dùng để đăng nhập vào app (viết liền, bao gồm chữ hoặc số), số điện thoại hay sử dụng nhất, mật khẩu truy cập (tối thiểu có 6 chữ số) để đăng ký tài khoản.
 + Nếu có mã giới thiệu đã nhận được từ người quen qua tin nhắn giới thiệu ứng dụng, bạn có thể nhập mã này. Còn nếu không có thì để trống.
 + Ấn nút [Đăng ký] để hoàn thành.

Sau khi đăng ký thành công thì sẽ tự động đăng nhập vào app và sẽ hiển thị đầy đủ các chức năng mà người bệnh có thể sử dụng.

Chú ý: Sau khi đăng nhập vào app thì bệnh nhân cần nhập đầy đủ Thông tin cá nhân (tham khảo hướng dẫn trong mục [Quản lý thông tin cá nhân] ) và nạp tiền vào tài khoản (tham khảo hướng dẫn trong mục [Cách nạp tiền vào tài khoản] ) để có thể đăng ký tư vấn khám với các bác sĩ hàng đầu.

(*) SỬ DỤNG VOV BACSI24 TRÊN MÁY TÍNH:
Nếu bệnh nhân không dùng smartphone, thì bệnh nhân có thể dùng hệ thống trên máy tính. Bệnh nhân có thể truy cập vào trang web https://vovbacsi24.com/.