Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Bệnh nhân có thể cài đặt ứng dụng VOV BACSI24 từ App Store(cho máy iPhone, iPad) và Google Play(cho máy Android). Với máy iPhone, cần hệ điều hành OS từ phiên bản 12.0 trở lên. Với máy Android, cần hệ điều hành OS từ phiên bản 8.0 trở lên.

(*) VỚI MÁY IPHONE/IPAD:
1. Trên thiết bị, mở ứng dụng [App Store] và chọn menu [Search].
2. Ấn ô nhập từ tìm kiếm phía trên, gõ chữ VOV BACSI24 và ấn nút [Search].
3. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, ấn vào ảnh có chữ VOV BACSI24.
4. Ấn nút [GET] để tải ứng dụng về.
5. Sau khi tải ứng dụng về, nút [GET] sẽ chuyển thành [INSTALL]. Bệnh nhân hãy ấn nút [INSTALL]  và cài đặt ứng dụng như các ứng dụng khác theo hướng dẫn.
6. Sau khi cài đặt xong, nút [INSTALL] sẽ chuyển thành nút nút [OPEN]. Bệnh nhân ấn nút [OPEN] để mở ứng dụng VOV BACSI24.

Ghi chú: Để tải được app về máy thì bệnh nhân cần phải có tài khoản trên App Store. Nếu bệnh nhân chưa có tài khoản này, bệnh nhân sẽ phải tạo tài khoản này trước khi cài đặt ứng dụng VOV BACSI24.

(*) VỚI MÁY ANDROID:
1. Trên thiết bị, mở ứng dụng [CH Play] hoặc [Play Store].
2. Ấn ô nhập từ tìm kiếm phía trên, gõ chữ VOV BACSI24 và ấn nút [Search].
3. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, ấn vào ảnh có chữ VOV BACSI24.
4. Ấn nút [INSTALL] để tải ứng dụng về và cài đặt.
5. Màn hình hiển thị danh sách các chức năng mà ứng dụng này được phép truy cập trên thiết bị, bệnh nhân hãy chọn nút [ACCEPT]. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu sau đó.
5. Sau khi cài đặt xong, nút [INSTALL] sẽ chuyển thành nút [OPEN]. Bệnh nhân ấn nút [OPEN] để mở ứng dụng VOV BACSI24.

GHI CHÚ:
Để tải được app về máy thì bệnh nhân cần phải có tài khoản trên CHPlay hoặc trên Play Store. Nếu bệnh nhân chưa có tài khoản này, bệnh nhân sẽ phải tạo tài khoản này trước khi cài đặt ứng dụng VOV BACSI24. Tài khoản này chính là tài khoản gmail của bệnh nhân.