Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nữ - tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 5 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 32 tuổi hơn 7 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 38 tuổi hơn 10 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 12 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 30 tuổi hơn 12 ngày trước
Trả lời: 0
Nam - tuổi hơn 14 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 23 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 29 tuổi hơn 28 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 32 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 55 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 44 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 32 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 32 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 2
- tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 8 tháng trước
Trả lời: 1
Trả lời: 0
- tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 2