Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nam - tuổi hơn 10 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 10 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 18 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 31 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 49 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 26 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nữ 27 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nữ 23 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 30 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 33 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 31 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1
Nữ 24 tuổi hơn 5 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 24 tuổi hơn 5 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 42 tuổi hơn 7 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 30 tuổi hơn 8 tháng trước
Trả lời: 3
- tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 0
Trả lời: 0
- tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 1
Nam 63 tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 1 năm trước
Trả lời: 1