Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Trả lời: 0
Nam 46 tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 0
Nam - tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 39 tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 2
Nam 37 tuổi hơn 9 ngày trước
Trả lời: 0
Trả lời: 1
Nam 23 tuổi hơn 12 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 30 tuổi hơn 13 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 16 ngày trước
Trả lời: 4
Nam 37 tuổi hơn 16 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 24 tuổi hơn 23 ngày trước
Trả lời: 2
Nam 22 tuổi hơn 23 ngày trước
Trả lời: 2
- tuổi hơn 25 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 62 tuổi hơn 25 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 25 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 27 tuổi hơn 25 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 25 ngày trước
Trả lời: 2
Nam 19 tuổi hơn 28 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 29 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1