Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nam - tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 16 tuổi hơn 8 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 34 tuổi hơn 8 ngày trước
Trả lời: 1
Trả lời: 0
Nam 31 tuổi hơn 12 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 34 tuổi hơn 15 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 35 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 7
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 5
Nữ 29 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
Nữ 34 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 37 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 58 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 4
Nữ 26 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 6 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1