Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nam 23 tuổi hơn 1 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 2
- tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 5
Nam - tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 0
Nam - tuổi hơn 9 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 21 tuổi hơn 10 ngày trước
Trả lời: 2
Nam 66 tuổi hơn 16 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 41 tuổi hơn 22 ngày trước
Trả lời: 5
Nam 33 tuổi hơn 24 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 26 tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 27 tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 42 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 3
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 3
Nam 32 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 41 tuổi hơn 2 tháng trước
Trả lời: 1