Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nam 18 tuổi hơn 2 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 35 tuổi hơn 3 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 29 tuổi hơn 5 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 5 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 5 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 18 tuổi hơn 6 ngày trước
Trả lời: 0
Nam - tuổi hơn 9 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 12 ngày trước
Trả lời: 0
Nam 31 tuổi hơn 13 ngày trước
Trả lời: 0
Nữ 31 tuổi hơn 15 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 24 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 51 tuổi hơn 27 ngày trước
Trả lời: 1
Nữ 41 tuổi hơn 28 ngày trước
Trả lời: 1
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nữ 15 tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nữ 25 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 35 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 0
Nam 29 tuổi hơn 1 tháng trước
Trả lời: 1