Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Tiêu đề
Trả lời
Nam - tuổi hơn 10 ngày trước
Trả lời: 0
- tuổi hơn 30 ngày trước
Trả lời: 1
Nam 42 tuổi hơn 3 tháng trước
Trả lời: 1
Nam 34 tuổi hơn 4 tháng trước
Trả lời: 1