Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

-; hơn 3 tháng trước

Cháu bị như thế này sau khi điều trị bỏng

Trả lời 0

Cháu bị như thế này sau khi bỏng và có hiện tượng đi không thẳng

image
image

BÌNH LUẬN (0)

Trả lời