Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

-; hơn 10 tháng trước

Sương khớp

Trả lời 0

E Nam nay 43t các khớp kêu. Va đặc biệt khớp gối nửa Nam
Nay khi vân động leo chèo nhiều là đi lại như chân giả khó chịu hai đầu gối giờ không chạy bộ đc. Si bs tư vấn

BÌNH LUẬN (0)

Trả lời