Hỏi đáp

Mọi câu hỏi đặt ra có thể được trả lời hoặc không được trả lời. Câu trả lời chỉ được áp dụng chung cho các bệnh nhân tương tự. Để được tư vấn trường hợp riêng của bạn thì bạn nên xin tư vấn trực tiếp từ một bác sĩ trên ứng dụng này.

Nam 47 tuổi; hơn 1 năm trước

có ai được trả lời đâu mà đặt câu hỏi lên đây để làm gì

Trả lời 1

có ai được trả lời đâu mà đặt câu hỏi lên đây để làm gì

image

BÌNH LUẬN (1)

Trả lời
Khổng Minh Hằng
Bạn cứ làm thao tác tư vấn và chọn bác sĩ thì sẽ được tư vấn hết

(hơn 1 năm trước)