Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Y học cổ truyền

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Cam Văn Minh ( TK Y học cổ truyền )

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết