Bạn tìm được 82 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

Viện Huyết Học Truyền Máu TW Khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú

5

Khoa : Huyết Học Lâm Sàng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị :

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Viện Huyết Học Truyền Máu TW Khoa Lưu trữ và phân phối máu

5

Khoa : Huyết Học

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị :

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết