Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

ThS. Trần Văn Quyết (p.Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi)

5

Khoa : Phẫu thuật Nhi (ngoại Nhi)

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS.TS. Trần Ngọc Sơn (PGĐ - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi)

5

Khoa : Phẫu thuật Nhi (ngoại Nhi)

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí tư vấn

200.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết