Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Trần Thu Hà (p.trưởng khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0